Artikelen door Finnez

Kennis en kennissen

Veel relaties die we kennen, geloven sterk in netwerken en praktiseren dat ook. Mensen ontmoeten. Werken met en in teams. Een lijst van personen die we vertrouwen. Allemaal aspecten van kennis maken, delen en ontvangen. Met de huidige informatie -en communicatietechnologie is dit op afstand ook mogelijk. Fundamentele bouwstenen voor het bouwen aan relaties zijn de volgende; oog […]

Feedback

Een manier om te investeren in je relatie met de ander. Het betekent letterlijk “voeding terugkrijgen”. Je vergroot er de vrije ontmoetingsruimte mee. Je geeft informatie over jezelf. Wat het gedrag van de ander met je doet. En maak je de ander bewust van een mogelijke blinde vlek. Evenzo omgekeerd m.a.w. zo mogelijk ook je […]