Onafhankelijk?

Volgens een artikel in een Business tijdschrift is individualiteit een onderwerp dat door veel geïnterviewden als belangrijk wordt gevonden. Vraag is of we hier wel in mee moeten gaan.

Een verlangen om de aandacht op onszelf te richten kan onrust veroorzaken. En gaat gemakkelijk ten koste van de belangen van onze partner, collega of medeburger. Bovendien is het verleidelijk om elk middel in te zetten om de persoonlijke agenda te realiseren.

Afhankelijkheid door onderlinge relatie blijkt voor het behalen van successen meestal het beste te werken. Te vergelijken met bijvoorbeeld een muziekteam waarin juiste onderlinge afstemming resulteert in een harmonisch geheel.

Koning Salomo, de wijste man die ooit geleefd heeft, zei toen al  “een koord dat uit drie strengen gevlochten is, is niet snel stuk te trekken “.