Kennis en kennissen

Veel relaties die we kennen, geloven sterk in netwerken en praktiseren dat ook. Mensen ontmoeten. Werken met en in teams. Een lijst van personen die we vertrouwen. Allemaal aspecten van kennis maken, delen en ontvangen. Met de huidige informatie -en communicatietechnologie is dit op afstand ook mogelijk.

Fundamentele bouwstenen voor het bouwen aan relaties zijn de volgende; oog hebben voor de ander, discretie en openheid nastreven, toewijding hebben, consequent en opbouwend zijn. Zelfgerichtheid en manipulatie werken alleen maar in het voordeel van degene die eigen doelen nastreeft, helaas ten nadele van de ander.

Waar het omgaat, is de meerwaarde door verbindend en verdiepend het proces van samenwerken in te gaan. Het opdoen van kennis en om inzicht te krijgen in elkaars werkwijze en manier van denken.

Een goede en betrouwbare kennis verwijst al gauw naar zo’n duurzame relatie.

Feedback

Een manier om te investeren in je relatie met de ander. Het betekent letterlijk “voeding terugkrijgen”. Je vergroot er de vrije ontmoetingsruimte mee.

Je geeft informatie over jezelf. Wat het gedrag van de ander met je doet. En maak je de ander bewust van een mogelijke blinde vlek. Evenzo omgekeerd m.a.w. zo mogelijk ook je eigen blinde vlek bloot legt.

Feedback geven is nooit oordelend, maar beschrijvend van aard. Het ontvangen is ook een kunst. Waak ervoor dat je verdedigend reageert. Niet te lang hierin hangen of leunen op een dergelijke reflectie.

Voorwaarts gaan met een broodnodige terugkoppeling.