Invloedssfeer

Er is veel geschreven over veranderingen die in de afgelopen decennia in onze wereld hebben plaatsgevonden. De technologie heeft vrijwel alles veranderd wat we kunnen aanraken. Wat te denken over de huidige mondiale crisissituatie rond gezondheid die immense impact heeft op alle sferen in de maatschappij.

We zijn sociale wezens. We zijn voor elkaar gemaakt. Pogingen om ons te isoleren of muren te bouwen eindigen veelal altijd in een ramp. Dit geldt voor individuen, organisaties en naties. We hebben allemaal verschillende ervaringen, vaardigheden en persoonlijkheden. We kunnen of willen samenwerken, onze eigen gaven inbrengen om in een bloeiende samenleving en een fatsoenlijke wereld te leven.

We kunnen niet alles zijn wat we willen zijn, maar we kunnen wel meer dan we denken of voelen dat we kunnen beinvloeden.