Veranderspanning in denken en doen

Het is belangrijk om een helder beeld te hebben van waar je met gedrag heen wilt: een wenkend perspectief dat aantrekkelijk of op zijn minst gewenst is. Het gekozen gedrag geeft richting, zodat je weet waar je naartoe wil. Je kunt gedrag pas gaan sturen wanneer je bewust bent van het verschil tussen het huidige -en het gewenste gedrag.
Wanneer het verschil tussen deze twee voelbaar wordt, ontstaat er veranderspanning. Deze veranderspanning is essentieel om het gewenste gedrag te bereiken. Daarvoor zal het belang van het gewenste gedrag steeds opnieuw herhaald moeten worden. Tevens continu feedback nodig is op je huidige situatie om te weten waar je je nu bevindt, zodat je ook tijdig bij kunt sturen. Door bewustwording van zicht op het gewenste gedrag maak je de veranderspanning voelbaar. Dat is nodig om op te staan en in actie te komen.