Positieve beïnvloeding

Hoe positief is de cultuur in je team of organisatie? Meestal kun je verbeteren, zowel in plezier als in positieve impact, want de ecologische, technologische en sociale veranderingen gaan steeds sneller. Jij maakt verschil of je nu wel of geen leidinggevende of teamlid bent.Werk aan een positief doel en gebruik de kracht van positief (zelf)leiderschap en opeens kan het wél.  Een positieve organisatiecultuur stimuleert en kijkt naar wat er goed gaat, verbetert wat kan en bereikt buitengewone prestaties.

De basis is sociale veiligheid en goed samenwerken. De inspiratie komt van een gezamenlijk positief doel. Iedereen voelt zich verantwoordelijk en blijft leren ten dienste van dat doel of dat nu het klimaat betreft of het dienen van stakeholders in de maatschappij. Positieve cultuur maakt je werk leuker en draagt bij aan een betere atmosfeer.

In een positieve organisatie floreren mensen en overtreffen ze de verwachtingen met betrekking tot materiele en niet-materiele resultaten.