Helder perspectief

Het streven naar en het bereiken van gewenste professionele en persoonlijke doelen. Zijn er zaken of dingen veranderd? Een rationele -en emotionele beoordeling van ons leven. De inspanning om ons eindresultaat te verbeteren, om steeds meer te bereiken en te ervaren.
Een ijdel, zelfgericht bestaan noemen.
Te helpen zien wat we ‘het grotere geheel’ zouden kunnen noemen. In het besef dat het leven op aarde meer is dan het louter streven naar meer en beter. Een helderder perspectief kunnen ontwikkelen en de levensreis op een nieuwe -en diepere manier willen ervaren.
Een geestelijke ontwikkeling die naast onze ziel, ratio en emotie, en het fysieke lichaam zeker impact heeft op ons bestaan.