Positieve beïnvloeding door interactie

De kleinste bouwstenen van cultuur zijn interacties. Daarmee kun je als individu direct bijdragen aan een positievere cultuur. Het effect van interacties wordt vaak onderschat. Maar als je bepaalde interacties consequent volhoudt, kunnen ze grote verandering op gang brengen. Iedere interactie beïnvloedt de cultuur. Wees dus alert op wat je wel en niet wil in je team of organisatie. Zeg je er wat van? Hoe beïnvloed jij de cultuur en de onderlinge relaties?

Je maakt een verschil, zeker bij je directe collega’s. Het is een kwestie van uitproberen en volhouden. Daarvoor heb je geen toestemming of budget nodig. Je gebruikt interactie interventies: een interactie interventie is wat je zegt, vraagt of doet om de cultuur positiever te maken, ongeacht je positie, zonder dat je toestemming of middelen nodig hebt. 

Interacties nodigen anderen uit om te reageren of dingen anders te zien of te doen. 

Vier soorten interactie interventies zijn: vragen, luisteren, delen en reageren.

Hiermee kun je als positieve beïnvloeder de ‘verandering zijn’ die je wilt zien in je team of organisatie. Daarna kun je (steeds meer) anderen positief beïnvloeden en samen de cultuur en resultaten gaan verbeteren. Mensen kopiëren elkaars acties en interacties, zeker als de relaties en resultaten er positiever van worden.