Positieve cultuur resulteert

In een cultuur waarin mensen samenwerken, groeien en presteren op een bijzonder niveau:

         •wat mensen en organisaties inspireert, naast dat wat hen irriteert en lastig is

         •wat er goed gaat, naast wat fout gaat en niet perfect is

         •wat je levenslust doet toenemen, naast datgene wat je uitput en deprimeert

         •wat het goede is om te doen, naast datgene wat moreel en ethisch bezwaarlijk is

         •wat buitengewoon is, naast datgene wat alleen efficiënt en effectief is